Informacje o Przedszkolu Prywatnym nr 9 w Krakowie

W Przedszkolu pracują specjaliści wychowania przedszkolnego, logopeda, psycholog, pedagog specjalny, instruktor gimnastyki korekcyjnej, rytmik, nauczyciel religii i inni specjaliści.

Nasza kompetentna i w pełni zaangażowana kadra gwarantuje wysoką jakość usług edukacyjnych, twórcza postawa pozwala na wprowadzanie innowacyjnych, aktywizujących metod pracy.

Przedszkole jest placówką niepubliczną i działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty i Statutu Przedszkola.

Przedszkole uzyskało wpis do ewidencji Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku 1995, a jego założycielką jest pani mgr Danuta Polańska, pełniąca obowiązki dyrektora.

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00.

 

Malowanie pędzlami przez dzieci

Mocne strony Przedszkola

  • Nasza kompetentna i w pełni zaangażowana kadra gwarantuje wysoką jakość usług edukacyjnych, a twórcza postawa pozwala na wprowadzanie innowacyjnych, aktywizujących metod pracy.
  • Rodzinna atmosfera, indywidualne podejście sprzyjają pełnej adaptacji każdego dziecka.
  • Jasno wypracowany i wdrażany system wartości społeczno-moralnych.
  • Codziennie język angielski zintegrowany z innymi, różnorodnymi formami zajęć.
  • Działalność diagnostyczna dotycząca rozwoju i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej) na terenie Przedszkola.
  • Indywidualizacja procesu wychowania i edukacji dziecka pozwalająca na pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.
  • Współdziałanie z rodziną poprzez jej wspomaganie w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki szkolnej.
  • Program wczesnej adaptacji dzieci i rodziców.
  • Dobra lokalizacja Przedszkola, własny plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią i certyfikowanym sprzętem, ogródek do obserwacji i działania.

 

Śmiejące się dzieci

 

Najlepszą formą reklamy naszej placówki są zadowolone dzieci oraz ich rodzice, którzy polecają nas swoim znajomym!

grafika projektu