BEZPIECZEŃSTWO
SZACUNEK PRZYJAŹŃ
WSZECHSTRONNY ROZWÓJ

 

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 • Zapewniamy Twojemu Dziecku kameralne warunki sprzyjające bezpiecznej i twórczej zabawie
 • Zapewniamy możliwość wszechstronnego rozwoju i starannego przygotowania do dalszego etapu nauki w szkole.
 • Umożliwiamy Twojemu Dziecku poznanie siebie, swoich możliwości, swojego miejsca w społeczności przedszkolnej, przez co budujemy poczucie Jego własnej wartości.
 • Pragniemy, aby każde Dziecko nauczyło się szanować potrzeby drugiego człowieka.
 • Pragniemy przekazać zasady zdrowego stylu życia, kształtując nawyki prozdrowotne i proekologiczne.
 • Rozwijamy postawy twórcze i wrażliwość estetyczną poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i umożliwienie kontaktu ze światem sztuki i przyrody.
 • Inspirujemy do podejmowania działań w sferze artystycznej, poprzez muzykę, taniec, plastykę, zabawy teatralne.
 • Rozwijamy zainteresowanie językiem angielskim, poprzez różne formy zabawy.
 • Pragniemy wspomagać Ciebie Drogi Rodzicu w kształtowaniu pozytywnych i twórczych cech Twojego Dziecka, aby odważnie i bezpiecznie wkroczyło w życie.

 

 

 Nalepka Przyjaźń Szacunek Bezpieczeństwo Wszechstronny Rozwój

NASZA WIZJA

Jaki jest absolwent naszego przedszkola?

 • Jest człowiekiem uczciwym, prawym i dobrym, szanującym siebie i innych.
 • W swoich wyborach kieruje się dobrem, nie krzywdzi innych.
 • Dąży do wolności, zna i akceptuje swoją wartość jako osoby.
 • Rozwija swoje talenty, zainteresowania.
 • Jest przygotowany do podjęcia nauki szkolnej, wykazuje się dojrzałością emocjonalną i społeczną.
 • Potrafi współdziałać w grupie, przestrzegać ustalonych reguł, potrafi radzić sobie z porażką.
 • Jest w znacznym stopniu samodzielny, zaradny, odpowiedzialny, komunikatywny, otwarty, wrażliwy, twórczy, ciekawy świata i poszukujący.

 

grafika projektu