Zajęcia dla przedszkolaków – oferta naszego przedszkola

Oferujemy różnorodne formy zajęć dla przedszkolaków, które są prowadzone z zaangażowaniem i pasją przez pedagogów posiadających specjalistyczną wiedzę oraz zdolność jej przekazywania najmłodszym.

Nasza oferta obejmuje m.in. codzienne zabawy z językiem angielskim, a także warsztaty plastyczne, różne formy rękodzieła artystycznego, zajęcia umuzykalniająco – rytmiczne, taneczne, zabawy teatralne, zabawy ruchowe, gimnastyka korekcyjna, udział w konkursach artystycznych i występach okolicznościowych, religia dla zainteresowanych od 5 roku życia, ponadto warsztaty kulinarne, warsztaty naukowe np. „Fizyka dla Smyka”, teatrzyki objazdowe, odwiedziny ciekawych osób, np. przedstawicieli różnych zawodów ( strażnik miejski, policjant, ratownik medyczny itd.), wycieczki mające na celu motywowanie dzieci do poznawania świata i odkrywania własnych możliwości intelektualnych oraz twórczych.

 

kredki

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną o programy własne dotyczące kształtowania zdolności artystycznych oraz rozwijania zainteresowania językiem angielskim:

 • Program własny integrujący treści wychowania przedszkolnego z językiem angielskim. Autorki: mgr Danuta Polańska, mgr Agnieszka Kołodziej.
 • Program własny do zajęć umuzykalniająco-rytmicznych
  "Z muzyką za pan brat". Autorki: mgr Beata Mucha, mgr Patrycja Serwin
 • Program edukacji teatralnej "Magiczny świat teatru". Autorka: mgr Agnieszka Kołodziej.
 • Program profilaktyczno-wychowawczy "Przyjazny świat”. Autorki: mgr Danuta Polańska, mgr Małgorzata Necel, Krystyna Skura.
 • Program wczesnej adaptacji. Autorka: mgr Danuta Polańska.
 • Ponadto wdrażany jest Program Wychowania Przedszkolnego, wydawnictwa MAC. Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo.

 

Wszystkie programy są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN.

 

Koncepcje pedagogiczne wykorzystywane do realizacji zadań programowych:

 • Koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera
 • Koncepcja „porozumienia bez przemocy” M. Rosenberga
 • Koncepcja planu daltońskiego H. Parkhurst
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz - realizowana we wszystkich grupach wiekowych wg gotowych lub modyfikowanych scenariuszy.
 • Edukacja matematyczna według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metoda symultaniczno-sekwencyjna prof. Jagody Cieszyńskiej oraz elementy innych metod, technik w tym: Celestyna Freneta (swobodne teksty), Ireny Majchrzak (odimienna metoda nauki czytania), Marii Montessori (etykietowanie obrazków i przedmiotów).
 • Aktywne słuchanie muzyki według koncepcji Batti Strauss.
 • Rozwój twórczy w sferze muzycznej i ruchowej według koncepcji Carla Orffa.

 

grafika projektu