Kadra

Naszą kadrę stanowią doświadczeni nauczyciele, którzy każdego dnia dbają o rozwój emocjonalny, intelektualny i fizyczny przedszkolaków. Angażują się w sprawy najmłodszych i służą im zawsze swoją pomocą. Pracę z dziećmi opierają oni na zdobytym wykształceniu i autentycznej radości z uczestniczenia w życiu dzieci.

Mgr Danuta Polańska

mgr Danuta Polańska
Dyrektor Przedszkola, pedagog, specjalista pedagogiki przedszkolnej i zarządzania przedszkolem

Czytaj dalej

Ukończyłam WSP w Krakowie (obecne UP) na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza oraz Akademię Pedagogiczną (obecnie UP), na kierunku pedagogika przedszkolna i zarządzanie przedszkolem. Prowadzę przedszkole od 1995 roku.

 

Mgr Joanna Olszewska

mgr Joanna Olszewska
Zastępca dyrektora przedszkola, specjalista pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Logopeda

Czytaj dalej

Ukończyłam Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Z przedszkolem jestem związana od 12 lat.

 

Mgr Agnieszka Kołodziej

mgr Agnieszka Kołodziej
Wychowawca grupy Żyrafek, specjalista pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel języka angielskiego

Czytaj dalej

Ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, kwalifikacje do nauki języka angielskiego zdobyłam w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej.

 

Agnieszka-Fremel

mgr Aleksandra Jutrzenka-Trzebiatowska

nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego, instruktor gimnastyki korekcyjnej 

Czytaj dalej

Ukończyłam studia na kierunku wychowanie fizyczne (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie) oraz edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Akademia Ignacjanum w Krakowie). Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania w edukacji (Akademia Ignacjanum w Krakowie). Jestem instruktorem gimnastyki korekcyjnej oraz nowoczesnych form gimnastyki fitness. Obecnie kształcę się w kierunku diagnozy i terapii integracji sensorycznej ( Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WS-EWS w Warszawie). Obserwacja małego dziecka jest dla mnie bardzo inspirująca, sposób myślenia dzieci i ich otwarty na świat umysł zachwyca mnie każdego dnia.

 

Mgr Marzena Szydłowska

mgr Marzena Szydłowska
Nauczyciel specjalista - psycholog

 

Czytaj dalej

Ukończyłam psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach studiów realizowałam ścieżkę specjalizacyjną psychologia kliniczna. Posiadam również uprawnienia pedagogiczne.

 

Ewa-Sikora

mgr Ewa Sikora

Nauczyciel rytmiki, tańca. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Czytaj dalej

Ukończyłam Uniwersytet Rzeszowski na kierunku pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie kształcenia muzyczno-ruchowego - rytmiki, tańca i terapii, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim w zakresie nauczania muzyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Wprowadzając dzieci w świat muzyki chciałabym rozbudzić ich wrażliwość na piękno otaczającego świata.

Mgr Patrycja Serwin

mgr Patrycja Serwin

Specjalista pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagog specjalny w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Czytaj dalej

Ukończyłam Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 

P. K. Wyroba

mgr Katarzyna Wyroba

Nauczyciel specjalista pedagog przedszkolny, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

 

mgr Izabela Kamińska

Nauczyciel specjalista pedagogiki specjalnej w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej.

 

Nasza kadra

  • Tworzy przyjazną atmosferę wychowawczą, okazuje wiele ciepła i zrozumienia.
  • Buduje w Dziecku poczucie Jego własnej wartości.
  • Uczy wzajemnego zrozumienia i szacunku, zaczynając od uważnego słuchania.
  • Wskazuje sposób, jak Dziecko może zaspokoić swoje potrzeby, szanując innych.
  • Zawiera kontrakt z Dziećmi, który służy ochronie potrzeb każdego członka społeczności przedszkolnej.
  • Dostarcza różnorodnych materiałów rozwijających wyobraźnię i możliwości twórcze Dziecka.
  • Daje Dziecku swobodę tworzenia, pielęgnując Jego oryginalność, niepowtarzalność.
  • Motywuje do podejmowania nawet trudnych zadań.
  • Pozwala na błądzenie i odkrywanie błędów.
  • Uczy umiejętności argumentacji, udowadniania swoich racji.