Kadra

Naszą kadrę stanowią doświadczeni nauczyciele, którzy każdego dnia dbają o rozwój emocjonalny, intelektualny i fizyczny przedszkolaków. Angażują się w sprawy najmłodszych i służą im zawsze swoją pomocą. Pracę z dziećmi opierają oni na zdobytym wykształceniu i autentycznej radości z uczestniczenia w życiu dzieci.

Mgr Danuta Polańska

mgr Danuta Polańska
Dyrektor Przedszkola, pedagog, specjalista pedagogiki przedszkolnej i zarządzania przedszkolem

 

Mgr Joanna Olszewska

mgr Joanna Olszewska
Zastępca dyrektora przedszkola, specjalista pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Mgr Agnieszka Kołodziej

mgr Agnieszka Kołodziej
Wychowawca grupy Żyrafek, specjalista pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel języka angielskiego

 

Mgr Patrycja Serwin

mgr Patrycja Serwin
Wychowawca w grupie Krasnali, specjalista pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagog specjalny w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Mgr Marzena Szydłowska

mgr Marzena Szydłowska
Nauczyciel specjalista - psycholog


Czytaj dalej

Ukończyłam psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach studiów realizowałam ścieżkę specjalizacyjną psychologia kliniczna. Posiadam również uprawnienia pedagogiczne.

 

bogusława łapka

mgr Bogusława Łapka
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego

 

 

Agnieszka-Fremel

mgr Agnieszka Fremel-Zielińska

 Logopeda

 

 

Czytaj dalej

Jestem absolwentką kierunku Pedagogika, specjalność: Resocjalizacja na Uniwersytecie Jagiellońskim (studia magisterskie), kierunku Logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (studia podyplomowe) i kierunku: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza – Modrzewskiego (studia podyplomowe). Doświadczenie praktyczne z zakresu logopedii zdobywałam pracując w świetlicy socjoterapeutycznej, przedszkolu oraz w Gabinecie „Pani Logopeda” w Krakowie.

 

Agnieszka-Fremel

mgr Sylwia Mazur

nauczyciel, nauczyciel wspomagający w grupie Krasnali

 

 

Czytaj dalej

Ukończyłam Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (obecnie Uniwersytet Świętokrzyski) na kierunku filologia rosyjska z przygotowaniem pedagogicznym. Doświadczenie w pracy z dziećmi oraz biegłą znajomość języka angielskiego zdobywałam podczas 12 letniej pracy w Wielkiej Brytanii..

 

Agnieszka-Fremel

mgr Aleksandra Jutrzenka-Trzebiatowska

nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego, instruktor gimnastyki korekcyjnej

Czytaj dalej

Ukończyłam studia na kierunku wychowanie fizyczne (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie) oraz edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Akademia Ignacjanum w Krakowie). Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania w edukacji (Akademia Ignacjanum w Krakowie). Jestem instruktorem gimnastyki korekcyjnej oraz nowoczesnych form gimnastyki fitness. Obecnie kształcę się w kierunku diagnozy i terapii integracji sensorycznej ( Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WS-EWS w Warszawie). Obserwacja małego dziecka jest dla mnie bardzo inspirująca, sposób myślenia dzieci i ich otwarty na świat umysł zachwyca mnie każdego dnia.

 

Nasza kadra

  • Tworzy przyjazną atmosferę wychowawczą, okazuje wiele ciepła i zrozumienia.
  • Buduje w Dziecku poczucie Jego własnej wartości.
  • Uczy wzajemnego zrozumienia i szacunku, zaczynając od uważnego słuchania.
  • Wskazuje sposób, jak Dziecko może zaspokoić swoje potrzeby, szanując innych.
  • Zawiera kontrakt z Dziećmi, który służy ochronie potrzeb każdego członka społeczności przedszkolnej.
  • Dostarcza różnorodnych materiałów rozwijających wyobraźnię i możliwości twórcze Dziecka.
  • Daje Dziecku swobodę tworzenia, pielęgnując Jego oryginalność, niepowtarzalność.
  • Motywuje do podejmowania nawet trudnych zadań.
  • Pozwala na błądzenie i odkrywanie błędów.
  • Uczy umiejętności argumentacji, udowadniania swoich racji.