Kadra

Naszą kadrę stanowią doświadczeni nauczyciele, którzy każdego dnia dbają o rozwój emocjonalny, intelektualny i fizyczny przedszkolaków. Angażują się w sprawy najmłodszych i służą im zawsze swoją pomocą. Pracę z dziećmi opierają oni na zdobytym wykształceniu i autentycznej radości z uczestniczenia w życiu dzieci.

Mgr Danuta Polańska

mgr Danuta Polańska
Dyrektor Przedszkola, pedagog, specjalista pedagogiki przedszkolnej i zarządzania przedszkolem

Czytaj dalej

Ukończyłam WSP w Krakowie (obecne UP) na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza oraz Akademię Pedagogiczną (obecnie UP), na kierunku pedagogika przedszkolna i zarządzanie przedszkolem. Prowadzę przedszkole od 1995 roku.

 

Mgr Joanna Olszewska

mgr Joanna Olszewska
Zastępca dyrektora przedszkola, specjalista pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Mgr Agnieszka Kołodziej

mgr Agnieszka Kołodziej
Wychowawca grupy Żyrafek, specjalista pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel języka angielskiego

Czytaj dalej

Ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, kwalifikacje do nauki języka angielskiego zdobyłam w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej.

 

Agnieszka-Fremel

mgr Aleksandra Jutrzenka-Trzebiatowska

nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego, instruktor gimnastyki korekcyjnej

Czytaj dalej

Ukończyłam studia na kierunku wychowanie fizyczne (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie) oraz edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Akademia Ignacjanum w Krakowie). Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania w edukacji (Akademia Ignacjanum w Krakowie). Jestem instruktorem gimnastyki korekcyjnej oraz nowoczesnych form gimnastyki fitness. Obecnie kształcę się w kierunku diagnozy i terapii integracji sensorycznej ( Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WS-EWS w Warszawie). Obserwacja małego dziecka jest dla mnie bardzo inspirująca, sposób myślenia dzieci i ich otwarty na świat umysł zachwyca mnie każdego dnia.

 

bogusława łapka

mgr Bogusława Łapka
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego

 

 

Mgr Marzena Szydłowska

mgr Marzena Szydłowska
Nauczyciel specjalista - psycholog


Czytaj dalej

Ukończyłam psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach studiów realizowałam ścieżkę specjalizacyjną psychologia kliniczna. Posiadam również uprawnienia pedagogiczne.

 

Ewa-Sikora

mgr Ewa Sikora

Nauczyciel rytmiki, tańca. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Czytaj dalej

Ukończyłam Uniwersytet Rzeszowski na kierunku pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie kształcenia muzyczno-ruchowego - rytmiki, tańca i terapii, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim w zakresie nauczania muzyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Wprowadzając dzieci w świat muzyki chciałabym rozbudzić ich wrażliwość na piękno otaczającego świata.

Mgr Patrycja Serwin

mgr Patrycja Serwin
specjalista pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagog specjalny w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Czytaj dalej

Ukończyłam Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 

Nasza kadra

  • Tworzy przyjazną atmosferę wychowawczą, okazuje wiele ciepła i zrozumienia.
  • Buduje w Dziecku poczucie Jego własnej wartości.
  • Uczy wzajemnego zrozumienia i szacunku, zaczynając od uważnego słuchania.
  • Wskazuje sposób, jak Dziecko może zaspokoić swoje potrzeby, szanując innych.
  • Zawiera kontrakt z Dziećmi, który służy ochronie potrzeb każdego członka społeczności przedszkolnej.
  • Dostarcza różnorodnych materiałów rozwijających wyobraźnię i możliwości twórcze Dziecka.
  • Daje Dziecku swobodę tworzenia, pielęgnując Jego oryginalność, niepowtarzalność.
  • Motywuje do podejmowania nawet trudnych zadań.
  • Pozwala na błądzenie i odkrywanie błędów.
  • Uczy umiejętności argumentacji, udowadniania swoich racji.