Kadra

Naszą kadrę stanowią doświadczeni nauczyciele, którzy każdego dnia dbają o rozwój emocjonalny, intelektualny i fizyczny przedszkolaków. Angażują się w sprawy najmłodszych i służą im zawsze swoją pomocą. Pracę z dziećmi opierają oni na zdobytym wykształceniu i autentycznej radości z uczestniczenia w życiu dzieci.

Mgr Danuta Polańska

mgr Danuta Polańska
Dyrektor Przedszkola, pedagog, specjalista pedagogiki przedszkolnej i zarządzania przedszkolem

Czytaj dalej

Ukończyłam WSP w Krakowie (obecne UP) na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza oraz Akademię Pedagogiczną (obecnie UP), na kierunku pedagogika przedszkolna i zarządzanie przedszkolem. Prowadzę przedszkole od 1995 roku.

 

Mgr Joanna Olszewska

mgr Joanna Olszewska
Zastępca dyrektora przedszkola, specjalista pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Logopeda

Czytaj dalej

Ukończyłam Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Z przedszkolem jestem związana od 12 lat.

 

Mgr Agnieszka Kołodziej

mgr Agnieszka Kołodziej
Wychowawca grupy Żyrafek, specjalista pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel języka angielskiego

Czytaj dalej

Ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, kwalifikacje do nauki języka angielskiego zdobyłam w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej.

 

Mgr Patrycja Serwin

mgr Patrycja Serwin

Specjalista pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagog specjalny w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Czytaj dalej

Ukończyłam Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 

 

mgr Izabela Kamińska

Nauczyciel specjalista pedagogiki specjalnej w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej.

 

Nasza kadra

  • Tworzy przyjazną atmosferę wychowawczą, okazuje wiele ciepła i zrozumienia.
  • Buduje w Dziecku poczucie Jego własnej wartości.
  • Uczy wzajemnego zrozumienia i szacunku, zaczynając od uważnego słuchania.
  • Wskazuje sposób, jak Dziecko może zaspokoić swoje potrzeby, szanując innych.
  • Zawiera kontrakt z Dziećmi, który służy ochronie potrzeb każdego członka społeczności przedszkolnej.
  • Dostarcza różnorodnych materiałów rozwijających wyobraźnię i możliwości twórcze Dziecka.
  • Daje Dziecku swobodę tworzenia, pielęgnując Jego oryginalność, niepowtarzalność.
  • Motywuje do podejmowania nawet trudnych zadań.
  • Pozwala na błądzenie i odkrywanie błędów.
  • Uczy umiejętności argumentacji, udowadniania swoich racji.