Kadra

Naszą kadrę stanowią doświadczeni nauczyciele, którzy każdego dnia dbają o rozwój emocjonalny, intelektualny i fizyczny przedszkolaków. Angażują się w sprawy najmłodszych i służą im zawsze swoją pomocą. Pracę z dziećmi opierają oni na zdobytym wykształceniu i autentycznej radości z uczestniczenia w życiu dzieci.

Mgr Danuta Polańska

mgr Danuta Polańska
Dyrektor Przedszkola, pedagog, specjalista pedagogiki przedszkolnej i zarządzania przedszkolem

Czytaj dalej

Ukończyłam WSP w Krakowie (obecne UP) na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza oraz Akademię Pedagogiczną (obecnie UP), na kierunku pedagogika przedszkolna i zarządzanie przedszkolem. Prowadzę przedszkole od 1995 roku.

 

Mgr Joanna Olszewska

mgr Joanna Olszewska
Zastępca dyrektora przedszkola, specjalista pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Logopeda

Czytaj dalej

Ukończyłam Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Z przedszkolem jestem związana od 12 lat.

 

Mgr Agnieszka Kołodziej

mgr Agnieszka Kołodziej
Wychowawca grupy Żyrafek, specjalista pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel języka angielskiego

Czytaj dalej

Ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, kwalifikacje do nauki języka angielskiego zdobyłam w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej.

 

mgr Oleksandra Molenda

mgr Oleksandra Molenda

Pedagog, asystent wychowawcy

W 2012 roku ukończyłam Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet w Kijowie na kierunku Pedagogika

 

mgr Oleksandra Molenda

mgr Jolanta Kolanowska

Instruktor gimnastyki korekcyjnej, specjalista pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej

 

mgr Adrianna Zborowska 

mgr Adrianna Zborowska

Instruktor rytmiki

 

 

mgr Izabela Kamińska

Nauczyciel specjalista pedagogiki specjalnej w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej.

 

mgr Patrycja Serwin

mgr Patrycja Serwin

Specjalista pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagog specjalny w zakresie wczesnego wspomagania

 

Nasza kadra

  • Tworzy przyjazną atmosferę wychowawczą, okazuje wiele ciepła i zrozumienia.
  • Buduje w Dziecku poczucie Jego własnej wartości.
  • Uczy wzajemnego zrozumienia i szacunku, zaczynając od uważnego słuchania.
  • Wskazuje sposób, jak Dziecko może zaspokoić swoje potrzeby, szanując innych.
  • Zawiera kontrakt z Dziećmi, który służy ochronie potrzeb każdego członka społeczności przedszkolnej.
  • Dostarcza różnorodnych materiałów rozwijających wyobraźnię i możliwości twórcze Dziecka.
  • Daje Dziecku swobodę tworzenia, pielęgnując Jego oryginalność, niepowtarzalność.
  • Motywuje do podejmowania nawet trudnych zadań.
  • Pozwala na błądzenie i odkrywanie błędów.
  • Uczy umiejętności argumentacji, udowadniania swoich racji.

 

grafika projektu